En profylaxkurs kan vara
den bästa förberedelsen
inför en förlössning.

Den praktiska profylaxkursen hjälper dig att lära känner din kropp och att få kunskap om vad som händer under graviditeten och förlossningen. Kursen ger er båda tips om hur ni med naturliga och effektiva verktyg, som andning och avspänning, samt röstens och tankens kraft, kan få en trygg och kärleksfull förlossning tillsammans. Detta är det bästa sättet att minska rädsla inför en födsel och även att förhindra rädsla från att uppstå.